MULBERRY LANE
12/01/2017

ĐỒNG VIỆT RESTAURANT

Nhà hàng món ăn Việt truyền thống, mang những thiết kế đậm nét Việt vào không gian của nhà hàng.

Địa điểm:

Hà Nội

Hoàn thành :

05/2015

Phong cách:

Truyền thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *